Izolácie

Hydroizolačné fólie FLAGON TPO sú hydroizolačné fólie novej generácie s vynikajúcimi vlastnosťami:

  • optimálne možnosti spájania a zvárania
  • mäkkosť a ohybnosť
  • optimálna rozmerová stabilita
  • zvýšená odolnosť voči atmosférickým vplyvom a UV lúčom
  • nejedovatosť
  • odolnosť voči chemikáliám
  • kompatibilita s väčšinou tepelnoizolačných materiálov
  • kompatibilita so starým asfaltom
  • zvýšená mechanická odolnosť

Hydroizolačné fólie FLAGON TPO môžu byť používané ako izolácie pre novostavby ako aj pre rekonštrukcie, strechy zaťažené (chránené) a strechy pohľadové (nechránené).

Izolácie bazénov

Bazénové fólie Mapepool

Mapepool je hygienicky nezávadná syntetická UV odolná hydroizolačná membrána na báze mPVC s polyesterovou výstužnou nosnou vložkou určená na izoláciu bazénov. Mapepool je membrána v súlade s európskou normou EN 13967 – Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy proti vlhkosti vrátane plastových a gumových pásov proti tlakovej vode (typ T).
Použitie: všetky druhy bazénov, jazierok, s obyčajnou aj termálnou vodou.

Vlastnosti:

– výborná odolnosť proti UV lúčom
– mikrobiologická odolnosť
– chemická nezávadnosť
– farebná stálosť
– vysoká mechanická a chemická odolnosť
– jednoduchá a rýchla spracovateľnosť
– jednoduchá údržba

Membrány Mapepool sa vyrábajú ako hladké, alebo s protišmykovou povrchovou úpravou “antislip” pre použitie na schodoch alebo pochôdznych plochách.